Alpha Fitness & Yoga Center

Mục tiêu

Tăng nhận diện thương hiệu, Tăng khách hàng và tăng trưởng doanh thu hàng tháng. Lên concept chụp hình.

Kênh triển khai

Facebook, Tiktok, Instagram, Website

YOUR BODY,
YOUR LIFE

Brand Design

Social Design

Web design & Development

Photoshoot Concept

Thành viên dự án

Quản lý dự án: Huyen Linh | Loan Nguyen | Viet Duong
Conten Creator: Bao Han | Huyen Linh
Designer: Hong Phuc
Quay Phim: Hieu Enter
Video Editor: Hieu Enter | Loan Nguyen
Thiết kế Website: Viet Sky